Det digitale kan noget

 10. maj 2020

Jeg var faktisk nærmest lidt høj efter et 3 timer langt Virksomhedsleder (VL107) møde med knap 30 deltagere.
Hver især gav et rids over hvilke nyorienteringer, Corona havde medført og hvordan ledelsesopgaven havde forandret sig de seneste måneder.
Mange gav udtryk for en glæde, ja ligefrem at være imponeret over den entusiasme og energi, de havde mødt
i deres egne organisationer – og i samarbejdet mellem organisationer. Noget der ellers kan tage uendeligt at nå til enighed om, var pludselig muligt – på en formiddag.
Mange arbejder solen sort fra hjemmekontoret.

Det digitale platforme virker, langt bedre end forventet til at få taget beslutninger i ledelserne – men fungerer slet, slet ikke når der skal løses konflikter.