Heldet tilsmiler den velforberedte

 30. januar 2017

Jeg har været heldig

I valget af børn, papbørn, børnebørn og familie
I valget af Michael og i valget af mange gode venner

Jeg har muligvis også være dygtigt  – og hvis jeg ikke var det,

har jeg måttet erstatte genialitet med gammeldags flid

 

Ind i mellem har jeg været modig: ordet forudsætter ganske vist
at man helt overskuer konsekvenserne af at fravælge arbejdsgivere,
købe fast ejendom eller andre økonomiske dispositioner.

Alt i alt vil jeg selv mene at mit motto:
“heldet tilsmiler den velforberedte”, passer godt på mit liv

Margrethe