en sen død

 7. november 2015

Det, der kommer let, går let.
Det er de bedste kvinder, man taler mindst om.
Det er en dårlig ræv, der kun har én udgang af sin hule.
Det er for sent at kaste brønden til, når barnet er druknet.
Det er godt at fiske i rørte vande.
Det er ondt at lære en gammel hund nye kunster.
Det kan være svært at se skoven for bare træer.
Det er en sen død at blive trådt ihjel af gæs……

Hvad mon det ordsprog betyder? Sandt nok…. gæs går lidt tungt
Men hvorfor skulle gæs træde nogen eller noget ihjel?

Jeg har gæs og er fascineret af disse fantastisk kræ.
De er kloge, sjove, sociale og nu hvor Mortens aften og julen
nærmer sig har jeg ondt ved at skille mig af med dem.

Måske vil jeg i dette tilfælde lade hånt om traditionerne og spise bønner i stedet

Margrethe

Historien kort: Vi er i Romerriger i Tours i 300-tallet.
Han var munk og hed Martin… Han kunne helbrede syge og opvække døde
Da befolkningen i Tours kom for at udnævne ham til biskop, gemmer han sig i en gåsesti.

Gæssene skræpper op og afslører Martin, der bliver tvunget til at påtage sig embedet som biskop.

Martin hævner sig på gæssene ved at bestemme at alle husstande i november skal spise gås.

I Danmark har vi spist gås siden middelalderen.IMG_2040