nyt ordforråd

 7. april 2015

I mit ny ordforråd indgår:
Hvinand, Sædgås, kaliber, riffelgang, Mårhund, enkelt Bekkasin, side by side, bestandpleje, vildtparade, Büchsflinte, parole, anskudt, såt, trangboring, pürch, årefodet, kuglefang, apporterende og drivende hunde, for ikke at tale om schweisshunde, fiskeriterritorier, Støttetandet, rekyl, invasiv og fredet, jagttid, bestandtæthed, hind, ammunition, Firling (som er både og), agerhøns, forlænget drægtighed, Bockbüchflinte, røgsvagt krudt, regulering, brækket, ballistik, Natura 2000, udsætning og faktisk en hel del mere. Jeg øver til jagttegn
Margrethe