Where Rubber meets the Road

 26. februar 2015

14 frøer sidder på en træstamme – 3 bestemmer sig for at hoppe i søen nedenfor. Hvor mange frøer er der nu tilbage på træstammen?

Mange matematisk indstillede vil umiddelbart svare 11, men svaret er 14!
fordi når det kommer til arbejdet med strategi, er der en verden til forskel på at bestemme sig for at gøre noget – og så faktisk at gøre det!

5 VLgrupper 49, 53, 109, 111 og 107 mødtes på DTU for at lytte til change management eksperten Hamish Scott. Han arbejder internationalt med at lære de store virksomheder, herunder Airbus, faktisk at implementere strategi.

Han har en række tankevækkende pointer som f.eks. at intet forandres gennem e-mail, power point eller salgstaler, men gennem noget så konservativt som ægte samtale om de grundlæggende antagelser, vi hver især har om verden og hvad der får hjulene til at køre rundt på arbejdspladsen.

Tak til DTU for et vellykket møde og sjovt også at have et VL-gruppemøde sammen med andre.
Måske en ide, der var værd at afprøve for andre?

Margrethe