Kriminalitetstilbøjelighed!

 2. april 2014

Ordet er nyt for mig……
Kvinder er nærmest ikke er repræsenteret i registre over strafferetlige afgørelser. Måske har vi ikke tilbøjeligheden, måske går vi under radaren.

Men ligestillingen er så småt på vej og forskellen er mindsket lidt de seneste 30 år. Forklaringen er strafskærpelser, kontrol og de øgede muligheder…..

Kvinder har fået egen bil og en del af straffene handler om overtrædelse af færdselsloven.
Politiet har øget indsatsen mod hashmiljøer og loven om euforiserende stoffer er skærpet. Vi er repræsenteret her.
50 % flere mænd end kvinder straffes for butikstyveri, men kvinder er nu med i denne statistik.

Det eneste område hvor kvinder er rigtig godt på vej til en egentlig ligestilling er vold. Forholdet var 1 kvinde for hver 25 mænd for 30 år siden – i dag er forholdet 1:8.

Generelt er unge mindre kriminelt aktive i dagens Danmark – men nogle unge piger er så småt begyndt at ligne drengene, mens de fleste drenge er begyndt at ligne pigerne for 30 år siden, når det gælder (volds)tilbøjeligheder.

Tænk lige over det.
Margrethe