Græshopper over Ægypten

 13. marts 2013

Vand til Blod og Frøers Mængde,
Myg dernæst Egypten trængte.
Utøj, Pest og Bylders Nød,
Hagel, Græshop, Mørke, Død.

Israel og Egypten er i øjeblikket plaget af enorme græshoppesværme. Milliarder af græshopper, der æder alt og forurener landskabet.

En græshoppe spiser lige så meget mad, som den vejer, hver dag, hvad kun er en plage, fordi græshopperne samler sig i store sværme.

Ingen ved hvorfor, men nyheden får mig til at tænke på de ti plager i Biblen – Guds straf over Ægypten.
De ti plager var
Vand til blod
Frøer
Myg
Bremsesværme
Pest
Bylder
Torden og hagl
Græshopper
Mørke
Død

Det var Jeppe Tang, der i 1865 skrev de ti plager på vers.
Danmark er – også på den måde – ret fredeligt.

Margrethe