flyvefærdig

 27. september 2012

Nu blev min Amalie færdig med sit speciale fra RUC
– og er parat til at springe ud på det arbejdsmarked, jeg håber der er til hende også.

Jeg er præcis så glad og stolt, som da hun startede i skole, som da hun blev student, rejste ud i verden med studierne og heldigvis valgte at komme retur.

Det minder mig om mine egne valg dengang – og jeg gyser, når jeg tænker på alle tilfældighederne.

Karriere handler jo ind i mellem om at stå det rette gadehjørne, når kareten kommer forbi.

Jeg håber heldet vil tilsmile den velforberedte

Margrethe