Hellere være meget for få, end lidt for mange.

 9. april 2012

Dermed erklæres kampagnen død.

Den skaber ikke (længere) den langsigtede konkurrencemæssige fordel, men bliver et ørkesløst råberi ud i æteren.

Alternativet er at bygge ægte, langsigtet værdi for dine eksisterende og potentielle kunder via et digitalt aktiv.

Det er, hvad TDC gør, når de lancerer `Play`, som giver adgang til en masse musik og egne spillelister – for det binder kunden, som vil tabe musikken, hvis hun skifter selskab.

Tænk hvis den milliard, som danske virksomheder kastede efter bannerannoncer i 2010 i stedet blev brugt til at skabe unikke ydelser og services til kunderne, som Apple bygger langsigtede kunderelationer.

Anders Baron og Brian Andersen har netop udgivet: Digital strategi. Bogen er velskrevet, velargumenteret og giver lyst til at komme i gang med at udvikle forretning, og indsigt i hvordan.

D´Herrer hævder at der om få år ikke findes: `smartphones`, fordi alle telefoner er blevet mobile computere – og der er heller ikke noget der hedder: digital strategi.
Det digitale er blevet en integreret del af strategiske tænkning.

Jeg tror, de har ret.

Margrethe