administrativt bøvl!

 20. november 2011

er ikke et nymodens fænomen, slet ikke……

se Albert Speers (rustningsminister) hjertesuk

"Selv om vi har været så heldige at store dele af ministeriets løbende akter brændte og der derved – for en tid – blev taget en unødvendig ballast fra os, kan vi ikke vente, at sådanne begivenheder stedse vil bringe den nødvendige friskhed ind i vort arbejde"

Her i forbindelse med de allieredes bombetogter over Berlin i 1943

eller
Lord Wellingtons brev til den britiske krigsminister, da han kæmpede mod Napoleon i Spanien.

Deres Exellence.
Hvis jeg prøver på at svare på hele den mængde unyttig korrespondance, der omgiver mig, ville jeg være afskåret fra at føre krigen.

Jeg må minde Deres exellence om – for sidste gang – at sålænge jeg har kommandoen, vil jeg sørge for, at det intetsigende vås fra Deres Exellences kontorer ikke skal forhindre mine officerer i af udføre deres første pligt, nemlig at uddanne de menige, således at de kan slå enhver fjendtlig styrke.

Jeg er Deres Exellences ærbødige tjener.

Margrethe