Ydelser

lyngskommunikation hjælper offentlige og private virksomheder med at klarlægge, hvordan de understøtter strategiske mål med effektfuld kommunikation.

For det meste træder jeg ind som konsulent og rådgiver for ledelsen – ofte i længerevarende forløb og gerne i en arbejdsdeling med virksomheden eller organisationen.

De fleste opgaver udføres for faste kunder, men af og til yder jeg rådgivning i enkeltstående tilfælde. Jeg holder også kurser og foredrag, er mentor og tilknyttet CBS, RUC og KU som ekstern lektor og censor.

Specialer

Medietræning. Jeg træner budskaber og gennemslagskraft i et realistisk miljø. Det giver afklaring på både indhold, formulering af budskaber – og større sikkerhed, når det gælder.

Krisekommunikation. Når problemet først er blevet en krise er det vigtigt at vide, hvad du vil og gøre netop det. Kommunikationen er nøgle til indsigten og jævnligt også udsigten.

Risikokommunikation. I dag vælger vi selv, hvad der er værd at frygte. Derfor er risikokommunikation en ny udfordring i mange virksomheder – og mange har brug for system til at håndtere mange modsatrettede tanker.

Issues management. Er et forsøg på at gennemtænke og forudse problemer. Det kan hjælpe de fleste til at forholde sig til omverdenen og til den måde omverdenen forholder sig til virksomheden. Det ses oftere at virksomhederne tages som gidsler.

Strategisk kommunikation. Jeg arbejder med at få virksomheden til at blive mere bevidst om at sikre, at kommunikationen har et formål.

Kommunikationspolitik. Det er lettere at skrive en politik – end at få den omsat til praktisk virkelighed og leveregler. Hvad mon den skal forandre?